۱۹ مرداد ۱۳۸۹

قربانی کردن حیوانات ....!

قرآن . سوره حج . آیه 36 :

و شتران فربه را براى شما از شعاير اللهی قرار داديم در آنها براى شما خير و برکت است پس هنگام قرباني كردن آنها نام الله را ببرید در حالى كه بر پاى ايستاده اند و چون به پهلو درغلتيدند از گوشت آنها بخوريد ....
قربانی کردن حیوانات ....!
- نقد زندگی تاریخی حضرت محمد 
- جن در قرآن و اسلام 
- تناقضات قران
- آیا حضرت محمد معصوم بوده؟
 

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر