۱۷ مرداد ۱۳۸۹

خیانت


جهان سوم جاییست که اگه یه زن به شوهرش خیانت کنه سنگسارش می کنن ....!
اما اگه یه مرد به زنش خیانت کنه به زنش میگن بیشتر به شوهرت برس..!

خیانت


 
- نقد زندگی تاریخی حضرت محمد 
- جن در قرآن و اسلام 
- تناقضات قران
- آیا حضرت محمد معصوم بوده؟
- قران و زنان حضرت محمد
 

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر