۱۷ مرداد ۱۳۸۹

کاریکاتور ( اعدام )در راستای استقبال بی نظیر هموطنان مسلمان از اعدام هموطنان !

کاریکاتور (  اعدام  )
- نقد زندگی تاریخی حضرت محمد 
- جن در قرآن و اسلام 
- تناقضات قران
- آیا حضرت محمد معصوم بوده؟
 
 
 
 

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر