۳۰ مرداد ۱۳۸۹

جنگ حنین


جنگ حنین نبردی میان محمد و قبایل هوازن و ثقیف بود که در آن محمد به پیروزی رسید. این جنگ پس از فتح مکه توسط محمد رخ داد.- نقد زندگی تاریخی حضرت محمد 
- جن در قرآن و اسلام 
- تناقضات قران
- آیا حضرت محمد معصوم بوده؟
 
 
 
 

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر