۳۰ مرداد ۱۳۸۹

مهدویتمهدویت در مذهب شیعه دوازده‌  امامی از دین اسلام، برگرفته از باور به ظهور امام دوازدهم شیعه حجت بن حسن ( مهدی ) بعنوان منجی  آخر الزمان است.
شیعیان معتقدند بنابه وعده الهی فردی از نسل پیامبر اسلام  و هم‌ نام وی، نهمین فرزند از نسل حسین بن علی، با لقب «مهدی» ظهور می‌ کند و زمین را سراسر عدل و داد می‌ کند.
بنابه این اعتقاد، مهدی فرزند حسن عسکری ( امام یازدهم شیعه ) در سال ۲۵۶ (قمری) به‌ دنیا آمده و پس از دوره‌ ای به‌ نام غیبت صغری، غیبت طولانی ( غیبت کبری ) شروع شد که تا کنون ادامه داشته‌ است.
در این دوران کسی وی را به اختیار خود نمی‌ تواند ببیند.
مهدویت گونه‌ ای از موعود باوری است.
- نقد زندگی تاریخی حضرت محمد 
- جن در قرآن و اسلام 
- تناقضات قران
- آیا حضرت محمد معصوم بوده؟
 هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر