۱۷ مرداد ۱۳۸۹

کاریکاتور ( عملکرد روشنفکران دینی )عملکرد روشنفکران دینی!

عملکرد روشنفکران دینی

- نقد زندگی تاریخی حضرت محمد 
- جن در قرآن و اسلام 
- تناقضات قران
- آیا حضرت محمد معصوم بوده؟
 

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر