۱۷ مرداد ۱۳۸۹

کاریکاتور ( رستگاری در اسلام )رستگاری در اسلام !

حضرت محمد پس از تسلیم شدن مردم قبیله بنی قریظه دستور داد 900 نفر از جوانان و مردان بنی قریظه را سر بریدند و اموال و دارایی و زنان و کودکان این قبیله را بعنوان بردگی بین مسلمانان تقسیم کردند. (تاریخ طبری. جلد 3 . صفحه 1088.1091)


کاریکاتور (  رستگاری در اسلام  )- نقد زندگی تاریخی حضرت محمد 
- جن در قرآن و اسلام 
- تناقضات قران
- آیا حضرت محمد معصوم بوده؟
 
 
 
 

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر