۱۶ مرداد ۱۳۸۹

سرقت ( دزدی ) در اسلام
- تعریف سرقت در اسلام چیست؟

سرقت عبارت است از ربودن مال ديگري بطور پنهاني در صورتیکه صاحب مال ، مال را در حرز (حرز عبارت است از محل نگهداري مال بمنظور حفظ از دستبرد) قرار داه باشد .

سرقت ( دزدی ) در اسلام

- در چه صورت برای سارق مجازات حد در نظر گرفته نمی شود؟

1 - سارق پدر صاحب مال باشد . (ماده 198 . بند 11 ) (قانون مجازات اسلامی) (حدود اسلامی)
2 - محل نگهداري مال ، از سارق غصب شده باشد . (ماده 198. بند 13) (قانون مجازات اسلامی) (حدود اسلامی)
3- سارق به حد بلوغ شرعي نرسيده باشد . اده 198. بند 1 ) (قانون مجازات اسلامی) (حدود اسلامی)
4 - سارق با تهديد و اجبار وادار به سرقت شده باشد . (ماده 198. بند 3) (قانون مجازات اسلامی) (حدود اسلامی)


- حد سرقت در اسلام چیست؟

الف - در مرتبه اول قطع چهار انگشت دست راست سارق از انتهاي آن بطوريكه انگشت شست و كف دست او باقي بماند .
ب - در مرتبه دوم ، قطع پاي چپ سارق از پائين برآمدگي بنحوي كه نصف قدم و مقداري از محل مسح او باقي بماند .
ج - در مرتبه سوم حبس ابد . (ماده 201 ) (قانون مجازات اسلامی) (حدود اسلامی)

هرگاه انگشتان دست سارق بريده شود و پس از اجراء اين حد ، سرقت ديگري از او ثابت گردد كه سارق قبل از اجراء حد مرتكب شده است پاي چپ او بريده مي شود . (ماده 202 ) (قانون مجازات اسلامی) (حدود اسلامی)
- نقد زندگی تاریخی حضرت محمد 
- جن در قرآن و اسلام 
- تناقضات قران
- آیا حضرت محمد معصوم بوده؟
 
 
 
 

۲ نظر:

 1. ز مجموع روايات اسلامي بدست مي آيد كه دزدي كه استحقاق قطع دست را مي يابد بايد داراي شرايط بسياري باشد از جمله :

  1- ارزش كالايي كه سرقت شده بايد حد اقل يك ربع دينار باشد.(يك دينار برابر يك مثقال شرعي طلاي مسكوك يا برابر سه چهارم 4/3 مثقال معمولي است)

  2- سرقت از جاي محفوظي مانند خانه و مغازه و جيبهاي داخلي انجام شود.ویا كالاي دزديده شده مخفي شده يا در جايي قفل دار قرار داده شده باشد.

  3- سرقت در قحط سالي كه مردم گرسنه اند و راه بجايي ندارند نباشد.

  4- سارق عاقل و بالغ باشد و در حال اختيار دست به اين كار بزند.

  5- سرقت پدر از مال فرزند يا سرقت شريك از مال مورد شركت اين حكم را ندارد.

  6- سرقت ميوه از درختان باغ جزء اين حكم نيست.

  7- كليه مواردي را كه احتمال اشتباهي براي سارق در ميان باشد كه مال خود را با مال ديگري اشتباه كرده است جزء اين حكم نيست.

  8- اگر شخص دچار اضطرار و اجبار باشد و براي دفع اضطرار دزدي كند دستش قطع نمي شود.

  9-سرقت از اموال عمومي سبب قطع دست نمي شود مثل اموال زيارتگاهها و مسجدالحرام و...

  و تعدادي موارد ديگر كه شرح آن در كتب فقهي آمده است.  نحوه اثبات سرقت منجر به قطع دست:

  سرقتي كه منجر به قطع دست مي شود با دو مرتبه اقرار سارق و يا با شهادت دو عادل ثابت مي شود.

  اگر او را با زدن و مانند آن مجبور به اقرار كنند و اقرار كند دست را قطع نمي كنند مگر اينكه شاهد قطعي ديگري بر سرقت او پيدا شود.

  اگر شخص سارق قبل از اقامه دليل بر سرقت او، خودش اقرار(وتوبه ) كند دستش قطع نمي شود.

  مقدار قطع دست در صورت احراز شرايط سارق قطع چهار انگشت دست راست است.و كف دست و انگشت شصت قطع نمي شود.  شرايط و فرضهاي بسيار و گاه پيچيده اي وجود دارد كه در صورت تمايل مي توانيد به كتب فقهي از جمله تحرير الوسيله قسمت حدود مراجعه و مطالعه كنيد.

  اما آيا اين حكم خشونت آميز است؟

  باید گفت که در بسیاری موارد سرقت این حکم شرایط اجرا را پیدا نمی کند و این حکم در شرایطی اجرا می شود که شخص دزد آنقدر به مراحل شقاوت و حیوانیت و پستی دست می یابد که هیچکدام از شرایط فرار از این حکم بر او صادق نیست!مطمئنا کسی که احتیاجی نداشته و گرسنه نیست برای انجام سرقت قفلی رامی شکند و حفاظی را تخریب می کند یک شخصیت انسانی ندارد.و نتیجه آن چیزی جز نا امنی در جامعه و القا حس وحشت نیست. حتی این شخص به درجه ای از شقاوت رسیده است که در نهایت نخواسته به اشتباه و گناهش اقرار نموده و توبه کند چرا که اگر این کار را انجام دهد از اجرای حکم نجات می یابد.

  بنابراین چنین فردی که استحقاق اجرای این حد را می یابد درجه نازلی از انسانیت و وجدان و شخصیت انسانی را داراست و مطمئنا این شخص برای امنیت جامعه و سلامت روانی آن خطرناک است.

  آیا جدا کردن غده سرطانی از بدن بوسیله تیغ جراحی برای اینکه سرطان به نقاط بدن دیگر آسیب نزند عملی غیر انسانی و خشونت آمیز است؟!

  این حکم عامل بازدارنده ای است برای افراد که فکر تجاوز بی دلیل به حقوق دیگران و اخلال در نظم و امنیت عمومی را به ذهن خود راه ندهند.

  پاسخحذف
 2. آیا این حکم در جایی از قرآن آمده یا زاییده ذهن مریض پیروان ادیان است

  پاسخحذف