۱۸ مرداد ۱۳۸۹

نهادهای دينیچطور نهادهای دينی را می توان يك راهنمای قابل اعتماد در جهان ناديده دانست ! در حالی كه در جهان ديده و مرئی دچار اشتباهات فراوانی شده ‌اند؟! « جان دراپر »

نهادهای دينی


- نقد زندگی تاریخی حضرت محمد 
- جن در قرآن و اسلام 
- تناقضات قران
- آیا حضرت محمد معصوم بوده؟
 
 
 
 

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر