۱۲ مرداد ۱۳۸۹

اشکال علمی قرآن در مورد شهاب سنگمتن آیه قران :


و جنیان گفتند  ما آسمان را جستجو كرديم و همه را پر از محافظان قوى و تيرهاى شهاب يافتيم.و اينكه ما پيش از اين به استراق سمع در آسمانها مى‏نشستيم اما اكنون هر كس بخواهد استراق سمع كند، شهابى را در كمين خود مى ‏يابد . (قران . سوره جن . ایه 8 و9)

اشکال علمی قرآن در مورد شهاب سنگ


اشکالات علمی قرآن: از دیگر اشکالات علمی وجود شهاب سنگ را دلیل جلوگیری از استراق سمع جن ها می داند.


۳ نظر:

 1. معجزه علمی قرآن در مورد جو زمین و آسمان ها، کرسی و عرش خداوند....

  در قرآن خداوند توجه ما را به موضوع مهمی در مورد جو زمین جلب می کند.

  "و آسمان را سقفی محافظ قرار دادیم ولی آن ها از نشانه های او روی گردان هستند."سوره انبیا آیه ۳۲
  این خاصیت آسمان با تحقیقات دانشمندان در قرن ۲۰ ثابت شد. جوی که اطراف زمین را فراگرفته است دارای عملکرد های حیاتی بسیار مهمی است. یک نقش آن حفاظت کردن زمین در مقابل شهاب سنگ های کوچک و بزرگ است تا به زمین برخورد نکنند.
  خرده سنگ هایی که در فضا سرگردان هستند و تعدادشان بسیار زیاد می باشد خطر زیادی برای زمین دارند. اگر به سطح ماه نگاه کنید می بینید که دارای فرورفتگی های عمیقی است که در اثر برخورد شهاب سنگ ها با آن می باشد. ولی خداوند خالق جو زمین را به گونه ای آفریده است تا این اجرام اجازه رسیدن به زمین نداشته باشند و قبل از رسیدن به سطح زمین در اثر حرارت زیاد به وجود آمده در اثر اصطکاک با جو ذوب می شوند. خداوند را به خاطر این نعمت بزرگ شاکر هستیم؟
  بسیاری از ما حتی به آسمان بالای سرخودمان نگاه نمی کنیم چه برسد به اینکه به نقش آن توجه کنیم. تصور کنید که این نقش جو در حفاظت در مقابل سنگ های آسمانی وجود نداشت، آن وقت زمین به چه شکلی در می آمد؟ آن وقت ساکنان زمین باید دائم در مورد برخورد سنگ ها نگران باشند.

  پاسخحذف
 2. این موضوع در سوره حجر و الرحمن هم بیان شده

  پاسخحذف
 3. این که اسمان سپر زمین است اینجا مورد بحث نیست. اینجا ما راجب علت وجود شهاب سنک ها صحبت می کنیم بر اساس ایه گفته شده.

  پاسخحذف