۱۶ مرداد ۱۳۸۹

شرایط محرم شدن زن برادر (رساله (توضیح المسائل) امام خمینی)


مطابق رساله امام خمینی شرایط محرم شدن زن برادر چیست؟

شرایط محرم شدن زن برادر (رساله (توضیح المسائل) امام خمینی)

۲ نظر:

  1. آیا راهی برای محرم شدن مردی با زن برادرش وجود دارد؟
    حتما رهبر یک راهی براش پیدا میکنه. همانطور که میتونه فتوا بده و زن احمدی نژاد را بهش حرام کنه

    پاسخحذف
  2. سؤال: اینجانب در محل کارم با همسر برادرم همکار میباشم و با توجه به اینکه نوع کار ما حسابداری می باشد، در طول روز ممکن است بارها در هنگام تحویل اسناد و مدارک مالی به یکدیگر بصورت ناخواسته دستهایمان با یکدیگر تماس حاصل نماید. همچنین با توجه به اینکه بنده با برادرم و همسرش در یک منزل سکونت داریم ، ممکن است بطور ناخواسته نگاه بنده به موهای ایشان یا بخشی از دست یا پای ایشان بیفتد. با توجه به اینکه هم اینجانب و برادرم و هم همسر ایشان بسیار به مسائل شرعی و دینی پایبند می باشیم ، مدتی است این موضوع باعث نگرانی ما گردیده است. آیا راهی برای محرم شدن ما با یکدیگر به صورت خواهر و برادر وجود دارد؟

    جواب آیةالله روحانی به نقل از لینک بالا: بسمه جلت اسمائه ،چنانچه همسران شما دو برادر ، دو دختر اجنبیه که دوسالشان نشده است را شیر بدهند (آنهم با رعایت شرائط رضاع)، همسر هر کدام از شما، مادر یکی از آن دو دختر می شوند، حالا در یک حالت خاص محرمیت مورد نظر ممکن می باشد و آنهم هنگامی است که مادران همسران شما شوهرانشان فوت کرده باشند .در این حالت شما می توانید با عقد موقت مادر همسر برادرتان(مادر بزرگ دختر رضاعی) با همسر برادر نیز محرم شوید ، لازم است به این مساله دقت شود تا اشتباهی رخ ندهد.

    پاسخحذف