۳۰ مرداد ۱۳۸۹

تفسیر قرآنتفسیر به معنای توضیح دادن مطلبی است تا قابل فهم گردد و اصطلاحاً به شرح‌هایی که بر قرآن نوشته می‌شود، اطلاق می‌گردد. اولین تفسیر مکتوب و مدون قرآن، تفسیر محمد بن جریر طبری است.

سده اول

 • تفسیر سعید ابن جبیر (وفات ۹۴ یا ۹۵ ه.ق.): قدیمی‌ ترین تفسیری که از آن نشانی در دست است.
 • تفسیر مجاهد بن جبر (وفات ۱۰۴ ه.ق): پس از تفسیر بن جبیر، قدیمی‌ ترین تفسیری است که از آن نشانی در دست است.
 • تفسیر ابن مسعود
 • فضائل القرآن
 • تفسیر میثم التمار
 • تفسیر علقمة
 • تفسیر ابن عباس
 • نقط القرآن
 • تفسیر جابر انصاری
 • تفسیر ابوالعالیة رفیع
 • تفسیر ابوصالح

سده دوم

 • تفسیر عکرمه
 • تفسیر مجاهد
 • تفسیر سعید مخزومی
 • تفسیر طاووس یمانی
 • تفسیر عطیه عوفی
 • تفسیر ابی الجارود
 • تفسیر قتادة
 • تفسیر زید شهید
 • تفسیر عاصم
 • تفسیر سدی
 • تفسیر جابر الجعفی
 • تفسیر ابن ابی شعبه
 • تفسیر ابن ابی هند
 • تفسیر القرآن
 • تفسیر الاحمسی
 • تفسیر زید عدوی
 • تفسیر فضیل بصری
 • تفسیر محمد بن فرات
 • آیات الاحکام، تفسیر احکام القرآن
 • تفسیر (منسوب به) امام جعفر صادق
 • التحریف و التبدیل
 • تفسیر ابی حمزة الثمالی
 • تفسیر ابن ابی زیاد
 • تفسیر الاعمش
 • تفسیر ابی بصیر
 • تفسیر(های) مقاتل بن سلیمان
 • تفسیر ابومریم انصاری
 • تفسیر فضیل رسانی
 • تفسیر منخل
 • تفسیر حسن مروزی
 • تفسیر هاشمی
 • تفسیر ابن زیات کوفی
 • تفسیر علی بن حمزه
 • تفسیر جوالیقی
 • تفسیر سدی صغیر
 • تفسیر وهیب
 • تفسیر معانی القرآن
 • تفسیر احمد بن صبیح (تفسیر ابن صبیح)
 • تفسیر ابی روق
 • غریب القرآن
 • تفسیر الهلالی

سده سوم

 • تفسیر بطائنی
 • تفسیر ابی جنادة سلولی (تفسیر القراآت)
 • ثواب القرآن
 • المصابیح فیما نزل من القرآن فی اهل البیت
 • الای التی نزلت فی اقوام باعیانهم
 • تفسیر الواقدی
 • تفسیر الفراء
 • تفسیر یونس
 • تفسیر یقطینی
 • تفسیر ابن همام صنعانی
 • تفسیر ابن ابی عمیر
 • تفسیر ابن دکین
 • تفسیر البرقی الکبیر
 • تفسیر ابن اورمة
 • تفسیر ابن فضال کبیر
 • تفسیر ابن محبوب
 • تفسیر ابن مهزیار
 • جامع التفسیر (جوامع التفسیر)
 • الناسخ و المنسوخ
 • تفسیر کندی (تفسیر ابن اسباط)
 • تفسیر سوره یس
 • تفسیر مازنی
 • تفسیر ابن وضاح
 • تفسیر ابن الصلت
 • تفسیر (منسوب به) امام علی الهادی عسکری
 • ثواب القرآن
 • تفسیر معلی
 • تفسیر ابومحمد اهوازی
 • تفسیر (منسوب به) امام حسن عسکری
 • تفسیر عیاشی
 • تفسیر فضل بن شاذان
 • القراءآت، تفسیر التنزیل و التحریف
 • تفسیر ابن فضال صغیر
 • نوادر علم القرآن
 • تفسیر برقی صغیر
 • تفسیر محمد بن العباس
 • تفسیر القرآن العظیم
 • تفسیر ابی حنیفه دینوری
 • تفسیر ثقفی
 • تفسیر حبری
 • معانی القرآن
 • تفسیر آیة الکرسی
 • تفسیر خزاز
 • فضل القرآن

سده چهارم

 • تفسیر الغاضری
 • اعجاز القرآن
 • تفسیر فرات کوفی
 • تفسیر قمی
 • التنزیه و ذکر متشابه القرآن (تفسیر النوبختی)
 • تفسیر قتیبه
 • تفسیر کعبی
 • جامع التاویل لمحکم التنزیل
 • تفسیر ابی زید بلخی
 • تفسیر ابن عبدک
 • تفسیر ابن ابی الثلج
 • تفسیر ابن الحجام
 • تفسیر ابن بابویه
 • تفسیر دیلمی
 • معانی القرآن (تفسیر صابونی)
 • تفسیر الجلودی
 • تفسیر ابن عقدة
 • الشامل فی علم القرآن (تفسیر صولی)
 • تفسیر نعمانی
 • تفسیر ابن ولید
 • تفسیر ابومنصور صرام
 • آیات الاحکام (تفسیر احکام القرآن)
 • تفسیر ابن دؤل قمی
 • ثواب القرآن
 • اعراب ثلاثین سورة من القرآن الکریم
 • تفسیر الطارقیة
 • غریب القرآن
 • تفسیر ابوعلی فارسی
 • تفسیر کبیر صدوق (تفسیر الجامع الکبیر)
 • امثال القرآن
 • تفسیر رمانی
 • تفسیر ابوالفرج نهروانی (تفسیر الکبیر)
 • جامع التاویل

سده پنجم

 • التبیان فی تفسیر القرآن اثر شیخ طوسی

سده ششم

 • مجمع البیان فی تفسیر القرآن اثر شیخ طبرسی
 • جوامع الجامع اثر شیخ طبرسی

سده دهم

 • زبدة التفاسیر اثر ملا فتح‌ الله بن شکر الله شریف کاشانی، تفسیر روایی

سده یازدهم

 • البرهان فی تفسیر القرآن اثر سید هاشم بحرانی
 • کنز الدقائق وبحر الغرائب اثر محمد بن محمد رضا قمی مشهدی

سده سیزدهم

 • فی ظلال القرآن اثر سید قطب

سده چهاردهم (معاصر)

 • الفرقان فی تفسیر القرآن بالقرآن و السنة اثر محمد صادقی تهرانی
 • المیزان فی تفسیر القرآن اثر سید محمد حسین طباطبایی
 • بیان‌السعاده فی مقامات العباده اثر حاج سلطان‌محمد گنابادی (سلطانعلیشاه)
 • تقریب القرآن إلی الأذهان اثر سید محمد شیرازی
 • البلاغ فی تفسیر القرآن بالقرآن اثر محمد صادقی تهرانی در یک جلد (موجز)

 

به فارسی

سده چهاردهم (معاصر)

 • بیان‌السعاده فی مقامات العباده اثرحاج سلطان‌محمدگنابادی(سلطانعلیشاه)
 • البیان فی تفسیر القرآن اثر خوئی
 • تفسیر المیزان اثر علامه طباطبایی
 • تفسیر نمونه اثر ناصر مکارم شیرازی
 • تفسیر تسنیم اثر آیت‌الله جوادی آملی
 • تفسیر نور اثر محسن قرائتی
 • ترجمان فرقان (تفسير مختصر قرآن كريم) اثر محمد صادقی تهرانی در پنج جلد به زبان فارسی

 

به عربی

 

 • تفسیر کشاف، اثر زمخشری
 • تفسیر سیوطی
 • تفسیر در المنثور، اثر سیوطی
 • تفسیر جلالین
 • تفسیر بیضاوی
 • تفسیر ابن کثیر
 • تفسیر معارف القران
 • تفسیر المراغی

سده سوم

 • تفسیر طبری اثر طبری

سده ششم

 • مفاتیح الغیب یا تفسیر کبیر اثر فخر الدین رازی
- نقد زندگی تاریخی حضرت محمد 
- جن در قرآن و اسلام 
- تناقضات قران
- آیا حضرت محمد معصوم بوده؟
 

۱ نظر:

 1. همه این تفاسیر خارج از اصول دین = قانون هستی = سنت الله انجام گرفته مسلمانان هنوز اصول دین را نمی دانند این تفاسیر بر پایه حدیث و فلسفه ومنطق ارسطوئی شده است و همه باطل است

  پاسخحذف