۳۰ مرداد ۱۳۸۹

حروف مقطعه قرآنحروف مقطعه، ( حرف‌های گسسته از هم ) حروفی هستند که در ابتدای برخی از سوره‌ های قرآن آمده‌ است.
حروف مقطعه در ابتدای ۲۹ سوره از سوره‌ های قرآن آمده و مجموعاً ۷۸ حرف است که با حذف مکررات، ۱۴ حرف می‌شود. حروف مقطعه همیشه جزء کلمات اسرار آمیز محسوب شده و دانشمندان اسلامی و مفسران، برای آن، نظرات گوناگونی داده‌ اند.

فهرست حروف

این ۲۹ حرف (که بدون تکرار ۱۴ تا می‌شود) به قرار زیر است:ردیف   حروف مقطعه    سوره
۱المبقره ، آل عمران ، عنکبوت ، الروم ، لقمان ، السجده
۲المصالاعراف
۳الریونس ، هود ، یوسف ، ابراهیم ، الحجر
۴المرالرعد
۵کهیعصمریم
۶طهطه
۷طسمالشعراء، القصص
۸طسالنمل
۹یسیس
۱۰صص
۱۱حمغافر، فصلت ، الزخرف ، الدخان ، الجاثیه ، الاحقاف
۱۲حم عسقالشوری
۱۳قق
۱۴نالقلم
- نقد زندگی تاریخی حضرت محمد 
- جن در قرآن و اسلام 
- تناقضات قران
- آیا حضرت محمد معصوم بوده؟
 


هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر