۱۶ مرداد ۱۳۸۹

حکم گاو و گوسفند و شتر و اسب و قاطر و الاغ که با انها نزدیکی شده مطابق رساله (توضیح المسائل) امام خمینیمطابق رساله (توضیح المسائل) امام خمینی حکم گاو و گوسفند و شتری که با انها نزدیکی شده چیست؟

اگر با گاو و گوسفند و شتر نزديكى كنند بول و سرگين آنها نجس مى‏شود و آشاميدن شير آنها هم حرام است و بايد بدون آن كه تاخير بيفتد آن حيوان را بكشند و بسوزانند و كسى كه با آن وطى كرده، پول آن را به صاحبش بدهد، بلكه اگر به حیوان ديگرى هم نزديكى كند، شير آن حرام مى‏شود. (توضیح المسائل) (رساله امام خمینی ، مساله 2632)

حکم گاو و گوسفند و شتر و اسب و قاطر و الاغ که با انها نزدیکی شده مطابق رساله امام خمینی
 مطابق رساله (توضیح المسائل) امام خمینی حکم خوردن گوشت  اسب و قاطر و الاغ چیست؟

خوردن گوشت اسب و قاطر و الاغ  مكروه است، و اگر كسى با اسب و قاطر و الاغ  وطى  كند، يعنى نزديكى نمايد، حرام مى‏شود، و بايد اسب و قاطر و الاغ  را از شهر بيرون ببرند و در جاى ديگر بفروشند. (توضیح المسائل) (رساله امام خمینی ، مساله 2631)


- نقد زندگی تاریخی حضرت محمد 
- جن در قرآن و اسلام 
- تناقضات قران
- آیا حضرت محمد معصوم بوده؟
 
 
 
 

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر