۱۶ مرداد ۱۳۸۹

حکم عده دختر نابالغ یا زن یائسه مطابق رساله (توضیح المسائل) امام خمینیمطابق رساله (توضیح المسائل) امام خمینی حکم عده دختر نابالغ یا زن یائسه چیست؟

حکم عده دختر نابالغ یا زن یائسه مطابق رساله (توضیح المسائل) امام خمینی

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر