۱۷ مرداد ۱۳۸۹

کاریکاتور ( خدمات متقابل ایران و اسلام )

 خدمات متقابل ایران و اسلام !!!!!

کاریکاتورخدمات متقابل ایران و اسلام !

کاریکاتور
- نقد زندگی تاریخی حضرت محمد 
- جن در قرآن و اسلام 
- تناقضات قران
- آیا حضرت محمد معصوم بوده؟
 
 
 
 

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر