۱۸ مرداد ۱۳۸۹

نماز آياتنماز آيات به واسطه چهار چيز واجب مي شود:

1. گرفتن خورشيد !
2. گرفتن ماه !
3. زلزله !
4. رعد و برق و بادهاي سياه و سرخ !

نماز آيات
نقد زندگی تاریخی حضرت محمد 
جن در قرآن و اسلام 
تناقضات قران
آیا حضرت محمد معصوم بوده؟

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر