۱۷ مرداد ۱۳۸۹

کاریکاتور ( عملکرد مبلغان دینی )عملکرد مبلغان دینی !


کاریکاتور (  عملکرد مبلغان دینی  )- نقد زندگی تاریخی حضرت محمد 
- جن در قرآن و اسلام 
- تناقضات قران
- آیا حضرت محمد معصوم بوده؟
 
 
 
 

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر