۱۱ مرداد ۱۳۸۹

تناقض قرآن در غیر قابل تغییر بودن سخنان الله
-آیات متشابه در قرآن:

 کلام خدای تو از روی راستی و عدالت بحد کمال رسید وهیچکس تبدیل و تغییر آن کلمات نتواند کرد او خدای شنوا وداناست.  (قران .سوره انعام.آیه115)
انچه از کتاب خدا بر تو وحی شد بر خلق تلاوت کن که کلمات خدا را هیچکس تغییر نتوان داد. (قران .سوره کهف.آیه27)
انها را پیوسته از خدا بشارت است هم در حیات دنیا هم در اخرت بنعمتهای بهشت سخنان خدا را تغییر و تبدیلی نیست که این فیروزی بزرگ نصیب دوستان خداست.  (قران .سوره یونس.آیه64)


تناقض قرآن در غیر قابل تغییر بودن سخنان الله

- متضاد آیات در قرآن:

هر چه از آیات قران را فسخ کنیم یا حکم آنرا متروک سازیم بهتر از آن یا همانند ان بیاوریم آیا مردم نمیدانند که خداوند بر هر چیزی قادر است.  (قران .سوره بقره.آیه106)

۱ نظر:

  1. بد نیست که این دروغ ها را می سازید زیرا وقتی حقیقت برای دوستان آشکار شد پی می برند که شما حاضرید دروغ بگویید تا مردم به قران پشت کنند.

    سوره بقره آیه 106 که بعنوان آیه متضاد معرفی شده به قرار زیر است:
    ‏ مَا نَنسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِّنْهَا أَوْ مِثْلِهَا أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللّهَ عَلَىَ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ‏
    هیچ آیه(نشانه ای) را نسخ نمی کنیم یا به فراموشی نمی سپاریم، مگر اینکه مانند آن یا بهتر از آن رامی آوریم _ امّا ترجمه شما چیست نوشته اید:هر چه از آیات قران را فسخ کنیم یا حکم آنرا متروک سازیم بهتر از آن یا همانند ان بیاوریم آیا مردم نمیدانند که خداوند بر هر چیزی قادر است........ اشکار است که شما غرض ورزی دارید و الا چرا باید این چنین ترجمه دروغی برای آیه بگذارید؟ دوستان بروید قران هایتان را اگر درخانه دارید بردارید ببینید معنی لفظ آیات چیست..... حال نکته آخر: کدام آیات را خدا نقض یا به فراموشی می سپارد؟ اگر بروید سوره را بخوانید متوجه می شوید که منظور آیات و نشانه هایی است که قبلا به پیامبران پیشین برای اثبات حقانیت گفتارشان داده شده است.... مردم زمان پیامبر میگفتند اگر تو هم پیامبر معجزه های موسی و عیسی و دیگر پیامبران را انجام بده و بعد قرآن با ذکر این شبه آنها این پاسخ را داد خدا به موسی یک نوع معجزه داد، به عیسی معجزه از نوع دیگری و به هر پیامبر معجزه ای داد و به پیامبر اسلام هم معجزه نوع خودش که با زمان او تناسب دارد می دهد و قرآن را بعنوان آیه و معجزه به او داده است. حال اگر بواسطه این تجدید پیامبران معجزات جدیدی آمد و معجزات قبلی نسخ شد یا به فراموشی سپرده شد خدا مانند ان یا بهتر از آن را نازل می کند.... معجزات موسی و عیسی برای زمانه ما برخی نسخ شده است یعنی دیگر پیامبر اسلام این معجزات را نداشت و مورد استناد قرار نداد و برخی از معجزات هم دیگه تکرار نشد و به فراموشی سپردند و بهتر از آنها یعنی قران امد که کتابی است دارای معجزات و حکمت های بسیار

    پاسخحذف