۱۰ مرداد ۱۳۸۹

قرآن و زنان حضرت محمدقران کتابی که همه دوران ها و زمان ها را شامل می شود و بعنوان معجزه ابدی و ازلی از قران یاد می شود.در ایات بسیاری بعنوان کارگزار روابط عمومی حضرت محمد عمل می کند:
1 - حضرت محمد بیش از ۴ زن عقدی میتواند داشته باشد. (قران .آیه ۵۰ سوره احزاب)

2 - حضرت محمد میتواند هر زن مومنه ای که خود را بدون مهریه و شهود به او ببخشد و حضرت محمد هم به ازدواج با او مایل باشد را بعنوان همسر بپذیرد. (قران .آیه ۵۰ سوره احزاب)

3 - حضرت محمد ، نوبت همخوابگی با زنانش را بهر نحوی که صلاح بداند میتواند تنظیم و یا مقدم و موخر سازد. (قران .آیه ۵۱ سوره احزاب)

4 - زنان حضرت محمد از نوبت همخوابگی  که حضرت محمد برای آنان قائل میشود، باید که محزون نباشند. . (قران .آیه ۵۱ سوره احزاب)

5 - پس از وفات حضرت محمد، کسی نمی تواند با زنان حضرت محمد ازدواج نماید . (قران .آیه ۵۳ سوره احزاب)


6 - زنان حضرت محمد، باید در خانه هايشان بنشینید و مانند روزگار جاهليت آرایش و خودآرایی نکنند . (قران .آیه ۳۳ سوره احزاب)
  
7 -  هر كس از زنان حضرت محمد، مبادرت به كار زشت آشكارى كند عذابش دو چندان خواهد بود . (قران .آیه 30 .سوره احزاب)
8 - حضرت محمد، نسبت به سایر مومنان برتری خواهد داشت. (قران .آیه ۶ سوره احزاب)

9 - حضرت محمد، میتواند با دختران عموي و دختران عمه‏  و دختران دايى  و دختران خاله ‏اش که با حضرت محمد از وطن خود هجرت کردند، ازدواج کند. (قران .آیه ۵۰ سوره احزاب)

10 - هر كس از زنان حضرت محمد، الله و رسولش را فرمان برد و كار شايسته كند پاداشش را دو چندان می ‏دهيم. (قران .آیه 31 سوره احزاب)
11 - حضرت محمد از رعایت عدالت و شناختن حق تساوی برای زنان خود معاف است. (قران .آیه ۵۱ سوره احزاب)

12 - زنان حضرت محمد، از انچه به ایشان عطاء می شود ( نفقه ) باید همه خشنود باشند. (قران .آیه ۵۱ سوره احزاب)

13 - هرگاه کسی از زنان حضرت محمد متاعی می طلبد باید که از پشت پرده با آنان صحبت کنند. (قران .آیه ۵۳ سوره احزاب)

به لیست زنان و فرزندان حضرت محمد (ص) توجه فرمائید:


قران و زنان حضرت محمد


1- حضرت خدیجه  دختر خویلد بانوی متشخص و متمکنی که سومین شوهر او حضرت محمد بود. 

قران و زنان حضرت محمد

فرزندان:

4 دختر به نامهای : زینب و رقیه و ام کلسوم و فاطمه 
 2 پسر به نامهای : قاسم و طاهر که زنده نماندند.2 - سوده 
 از زنان حضرت محمد ، دختر زمعه و بیوه سکران بن عمرو که از مسلمانان حبشه بود.

قران و زنان حضرت محمد


3- عایشه  از زنان حضرت محمد ، دختر ابوبکر صدیق که در 7 سالگی نامزد شد و در 9 سالگی به زوجیت پیامبر درآمد. 

قران و زنان حضرت محمد

4- ماریه قبطیه  از زنان حضرت محمد ، که از مصر برای حضرت محمد هدیه فرستاده بودند.
قران و زنان حضرت محمد5- حفصه از زنان حضرت محمد ، دختر عمر بن الخطاب که پس از بیوه گی به حرمسرای محمد منتقل شد.

قران و زنان حضرت محمد

6- زینب  از زنان حضرت محمد ، دختر جحش که قبلا زن زید بن الحارث پسر خوانده محمد بود.

قران و زنان حضرت محمد


7 - جویریه از زنان حضرت محمد ، دختر حارث بن ابو ضرار رئیس قبیله بنی مصطلق و زن مسافع بن صفوان که جزو غنایم و اسرای قبیله بنی مصطلق نصیب محمد شد.
قران و زنان حضرت محمد

8- ام حبیبه از زنان حضرت محمد ، دختر ابو سفیان وخواهر معاویه و بیوه عبداله بن جحش که در حبشه مرده بود.

قران و زنان حضرت محمد


9 - صفیه از زنان حضرت محمد ، دختر حی بن اخطب (یهودی) و زن کنانه بن ربیع که از روسای خیبر بود.

قران و زنان حضرت محمد
10- میمونه  از زنان حضرت محمد ، دختر حارث الهلا لیه خواهر زن ابو سفیان و عباس بن عبد المطلب و خاله خالد بن ولید.

قران و زنان حضرت محمد

11- هبله از زنان حضرت محمد ، دختر قیس و خواهر اشعث .

قران و زنان حضرت محمد


12- فاطمه از زنان حضرت محمد ، دختر سریح .

قران و زنان حضرت محمد


13- ام سلمه از زنان حضرت محمد ، دختر بنی امیه که بیوه یک مرد مسلمان بود که در جنگ احد کشته شد.
قران و زنان حضرت محمد14 - ریحانه از زنان حضرت محمد ، که از اسرای بنی قریظه و سهم پیامبر از غنایم بود.

قران و زنان حضرت محمد

15- عصما از زنان حضرت محمد ، دختر سیاء

قران و زنان حضرت محمدنقد زندگی تاریخی حضرت محمد 
جن در قرآن و اسلام 
تناقضات قران
آیا حضرت محمد معصوم بوده؟ 

۵ نظر:

 1. در مورد زنان محمد من مطلب دیگری دارم که حکایت از 46 زن!! می کند
  - خدیجه دختر خویلد بن اسبن عبدالعزی.از زنان حضرت محمد. محمد وقتی 25 ساله بود با کارگزار خود خدیجه که زنی ثروتمند بود ازدواج کرد تا دیگر نیازمند کارکردن و جان کندن نباشد و از چوپانی و همراهی کردن کاروانهای تجاری خدیجه به زندگی مرفه و آرامی رسید. اما بعد از مرگ خدیجه، به سرعت ثروت وی را به باد داد تا جایی که نیازمند غارت و چپاول نامسلمانان گشته بود. محمد تا زمانی که خدیجه زنده بود جرات نداشت با زن دیگری ازدواج کند زیرا احتمالاً مورد خشم خدیجه قرار میگرفت و مجبور بود به زندگی قبلی و دشوار خود بازگردد.
  صحیح بخاری 5:164165 ( برگ 103) 5:168 برگ 105
  تاریخ طبری جلد .39 برگ 3
  صحیح مسلم 4:5971 ( برگ 1297)

  2- عایشه از زنان حضرت محمد دختر ابوبکر صدیق، محمد وقتی عایشه 6 ساله بود با وی ازدواج کرد و در سن 9 سالگی با او وقتی خود 53 سال داشت همبستر شد، این ازدواج پدوفیل (بیماری بچه بازی) بودن محمد را نشان میدهد، برای اطلاعات بسیار کامل و جامعی از این ازدواج و اثبات بیمار بودن محمد و بررسی نظرات مختلف در این مورد به نوشتاری با فرنام "سن پایین عایشه، مناظره ای بین آیت الله منتظری و دکتر علی سینا" مراجعه کنید. عایشه محبوب ترین زن محمد بود تا جایی که محمد در بستر مرگ سر بر روی سینه های وی گذاشته بود. علاقه محمد به عایشه تا جایی بود که وقتی زینب عایشه را محکوم به زنا با صفوان کرده بود، محمد از طرف الله آیاتی آورد تا عایشه را برائت کند. برای شرح کل ماجرا مراجعه کنید به عایشه و صفوان و بحث در مورد آیات مربوط به برائت عایشه. عایشه از راویان مهم حدیث و از حافظان قرآن حساب میشود. اما شیعیان به دلیل خصومتی که وی با علی داشت و جنگی که او با علی داشت اورا ملعونه و پلید میدانند. محمد بارها اعلام کرده است که عایشه را از همه زنان خود بیشتر دوست داشته اما شیعیان معتقدند وی زن فاسدی بوده است و محمد خدیجه را بیش از سایر زنان دوست داشته است تا جایی که سالی که خدیجه از دنیا رفت را سال عذاداری اعلام کرد.
  صحیح مسلم جلد جلد 2 : .3309,3310,3311 صفحه 715 و 716
  صحیح بخاری جلد .7:88 برگ 65

  3- سوده از زنان حضرت محمد .دختر زمعه بن قیس، زن سوم محمد بود، سوده بیوه زن مسلمانی بود اهل حبشه که پدرش اورا به محمد داده بود و محمد قبل از آوردن عایشه به خانه اورا به خانه آورده بود. سوده به روایاتی 50 سال سن داشت و محمد برای نگهداری از بچه هایش و همچنین اداره خانه اش به سوده نیاز داشت. البته سوده در مقابل عایشه نیز همانند یک مادربزرگ بود. سوده در آخرین سال خلافت عمر از دنیا رفت. عایشه روایت کرده است که سوده برخی اوقات از نوبت خود میگذشت تا پیامبر شب خود را با عایشه بگذراند زیرا سوده هراس داشت مبادا محمد وی را بخاطر سن بالایش طلاق دهد. پیامبر در حالی با سوده ازدواج کرده بود که تقریبا چاره و امکان دیگری برای ازدواج نداشت زیرا قبیله قریش اورا طرد کرده بود و در آن سالها ازدواج کردن با فرزندان عبدالمطب و بنی هاشم بر ضد مفاد عهدنامه ای بود که منجر به شعب ابیطالب شد بنابر این محمد از روی اجبار با سوده ازدواج کرد.
  تاریخ طبری جلد .39 برگ 169.ابو داوود جلد .2:2130 برگ 572.صحیح بخاری جلد .6:318 برگ 300.تاریخ طبری جلد .9 برگ 128.صحیح مسلم جلد .2:2958 ( برگ 651).صحیح بخاری جلد .3:269 ( برگ 154) جلد .3:853 ( برگ 29) صحیح مسلم جلد .2:3451 ( برگ 747)

  پاسخحذف
 2. 9- صفیه از زنان حضرت محمد دختر حیی بن اخطب، صفیه در هنگام ازدواج با محمد 16 سال سن داشت و محمد 60 سال سن داشت. صفیه دختر حیی بن اخطب رئیس قبیله بنی نضیر، از قبایل یهودی مدینه بود که محمد به آن حمله کرد و آنها را مجبور کرد از مدینه خارج شوند و هرچه قابل نقل کردن است با خود ببرند و باقی اموال را برای مسلمانان باقی بگذارند. شوهر قبلی او کنان بن ربیع بود که توسط مسلمانان در همان جنگ کشته شد. شوهر وی توسط مسلمانان به دلیل اینکه مکان مخفی کردن جواهراتش را افشا نمیکرد شکنجه و در نهایت به دستور پیامبر کشته شده بود، و پبامبر همان شب با صفیه ازدواج کرد و با وی همبستر شد. او 4 سال با محمد زندگی کرد و بعد از مرگ محمد 39 سال بیوه بود و در سن 60 سالگی درگذشت برای اطلاعات بیشتر پیرامون صفیه نوشتاری با فرنام "ازدواج محمد با صفیه زنی که شوهرش زیر شکنجه جان سپرد." و همچنین نوشتاری با فرنام "صفیه، زن یهودی پیغمبر- بخش سوم مناظره آیت الله منتظری با دکتر علی سینا." را بخوانید.

  تاریخ طبری 39 برگ 185.صحیح بخاری .2:68 و 4:143280

  10- میمونه از زنان حضرت محمد دختر حارث الهلالیه، میمونه در زمان ازدواج با محمد 36 سال سن داشت (برخی روایات وی را 30 ساله خوانده اند) و محمد 60 ساله بود. میمونه خواهر ناتنی زن دیگر محمد بود. میمونه 3 سال با محمد زندگی کرد و در سن 80 سالگی از دنیا رفت، یعنی 44 سال بیوه ماند.

  تاریخ طبری جلد .8 برگ 136.صحیح مسلم جلد .1:167116741675 برگ 368-369 جلد .2:1672 برگ 369.

  11- فاطمه از زنان حضرت محمد دختر سریح

  تاریخ طبری جلد .9 برگ 39

  12- هند از زنان حضرت محمد دختر یزید

  صحیح مسلم جلد .3:4251-4254 برگ 928-929.

  13- عصما از زنان حضرت محمد دختر سیاء

  تاریخ طبری جلد .10 برگ 185 and footnote 1131 برگ 185.

  14- زینب از زنان حضرت محمد دختر یزید

  تاریخ طبری جلد .7 برگ 150 footnotes 215216 and تاریخ طبری جلد .39 برگ 163-164

  15- هبله از زنان حضرت محمد دختر قیس و خواهر اشعث

  تاریخ طبری جلد .9 برگ 138

  16- عصما از زنان حضرت محمد دختر نعمان ملا محمد مجلسی در مورد این زن نوشته است وقتی وی را نزد محمد آوردند عایشه و حفصه نسبت بو وی حسادت کردند و وی را فریب دادند که ازدواجش با محمد انجام نگیرد. به این صورت که به وی گفتند اگر مایل است توجه محمد را به خود جلب کند باید به محمد بی اعتنای کند، عصما وقتی محمد را دید به او گفت "من فکر میکنم باید از دست تو به الله پناه ببرم" محمد برانگیخته شد و گفت "من فکر میکنم باید به خانواده ات پناه ببری"

  مجلسی، حیات القلوب یا زندگی حضرت محمد، جلد دوم، صفحه 597

  پاسخحذف
 3. 17- فاطمه از زنان حضرت محمد دختر صحاک، ملا محمد باقر مجلسی نوشته است وقتی آیات 28 و 29 احزاب نازل شد، فاطمه تصمیم گرفت راه اول را انتخاب کند و از محمد جدا شود.

  مجلسی، حیات القلوب یا زندگی حضرت محمد، جلد دوم، صفحه 597

  18- ماریه از زنان حضرت محمد دختر شمعون قبطی، که مقوقس فرستاده بود، وی از پیامبر باردار شد، نام اورا ابراهیم نهادند، دوسال زیست و بمرد. ماجرای ماریه نیز از ماجراهای بحث برانگیز زندگی محمد است. ماریه کنیز (برده) حفصه بود که بعنوان هدیه به او داده شده بود. روزی محمد به خانه حفصه دختر عمر می رود و ماریه را تنها در خانه می یابد، وی با ماریه همبستر میشود و ناگهان حفصه از راه میرسد و از مشاهده این قضیه بسیار خشمگین میشود. محمد قول میدهد که ماریه را بر خود حرام کند به شرطی که حفصه ماجرا را برای کسی تعریف نکند، اما حفصه ماجرا را برای عایشه و بقیه زنان محمد تعریف میکند و محمد از الله کمک میگیرد تا رسوایی پیش آمده را با سوره تحریم کمرنگ و سرکوب کند. ماجرای ماریه را در محمد ماریه و حفصه، ماریه قبطی شانزدهمین زن در زندگی محمد بخوانید.

  تاریخ طبری جلد .8 برگ 66131.تاریخ طبری جلد .39 برگ 194

  19- ریحانه از زنان حضرت محمد دختر زید قرظی از اسرای بنی قریظه بود که سهم محمد از غنائم جنگی بود. ریحانه هرگز حاضر نشد اسلام بیاورد و حتی پیشنهاد محمد مبنی بر ازدواج با وی را نیز قبول نکرد و تصمیم داشت نه اسلام بیاورد و نه با محمد ازدواج کند. از طرفی محمد نیز قصد رهاکردن این کنیز (برده زن) زیبا را نداشت و وی تا آخر عمر تن به حقارت برده بودن در داد اما حاضر نشد مسلمان شود و یا با محمد ازدواج کند، ماجرای ریحانه را بطور مفصل در نوشتاری با فرنام "ریحانیه زن زیبایی که شب روز قتل همسرش بعنوان برده محمد به حرمسرای محمد رفت و دق مرگ شد." بخوانید.

  تاریخ طبری جلد .39 برگ 164-165 .تاریخ طبری جلد .13 برگ 58.

  20- ام شریک دوسیه از زنان حضرت محمد

  21- صنعا یا سبا از زنان حضرت محمد دختر سلیم،زنی بود که پیش از آنکه پیامبر با او همبستر شود او مرد.

  22- قضیه از زنان حضرت محمد دختر جابر از بنی کلاب، زنی بود که به محمد گفت مرا به تو داده اند و به من خبر ندادند، پس از محمد طلاق خواست و محمد اورا طلاق داد. روایات دیگری حاکی از آن است که محمد با وی ازدواج کرد اما وقتی برای همبستر شدن پیش وی رفت دریافت که او بسیار پیر است بنابر این وی را طلاق داد.

  تاریخ طبری جلد .9 برگ 139

  23- زینب از زنان حضرت محمد دختر خزیمه از بنی عامر بن صعصعه، بود که بود که بعد از کشته شدن شوهرش "عبیده" در جنگ بدر قبول کرد که با محمد ازدواج کند اما 8 ماه بعد از این ازدواج از دنیا رفت.

  24- دختر خلیفه الکلبی و خواهر دحیه بن خلیفه، به خانه آوردش و در خانه پیامبر مرد


  25- عالیه از زنان حضرت محمد دختر طبیان از بنی بکربن زنی بود که محمد با وی ازدواج کرد اما بعد از مدتی وی را طلاق داد.

  تاریخ طبری جلد .9 برگ 138.تاریخ طبری جلد .39 برگ 188

  26- قوتیله از زنان حضرت محمد بنت قیس بن معدی کرب و خواهر اشعث بن قیس، پیامبر اورا به زنی کرد اما هنوز او را ندیده بود که مرد. برخی نیز گفته اند محمد اورا طلاق داد.

  27- خوله از زنان حضرت محمد بنت الهذیل از بنی حاریث که طلاق گرفت.

  28- لیلی بنت الخطیم از زنان حضرت محمد پیر زنی بود از قبیله بنی خزرج که به گفته طبری (ذکر زنان محمد از تاریخ طبری)، پیامبر روزی به مزگت اندر نشسته بود پشت سوی آفتاب کرده و این زن از پشت آمد و دستهایش را بر روی کتف پیامبر گذاشت و گفت با من ازدواج کن تا من به قبیله خود بگویم پیامبر با من ازدواج کرده است. سپس به میان قبیله خود رفت و مردم به او گفتند کار اشتباهی کردی چون پیر هستی و پیامبر از زنان پیر خوشش نمی آید و اگر تو را ببیند طلاقت خواهد داد. لیلی پیش پیامبر آمد و گفت من پشیمانم که زنی پیر هستم و شایستگی ازدواج با تو را ندارم و پیامبر او را طلاق داد.

  پاسخحذف
 4. 29- ام هانی از زنان حضرت محمد دختر ابوطالب، وی بهانه آورده بود که بچه دار است و باید از بچه اش نگهداری کند.

  30- ضباعه از زنان حضرت محمد دختر عامر بن قرط، که پیغمبر اورا از پسرش بخواست اما پسرش به پیامبر گفت مادرم پیر است و پیامبر دست برداشت.

  31- صفیه از زنان حضرت محمد دختر بشامه عنبری که از اسرای افتاده به دست مسلمانان بود، محمد او را بخواست اما شوی باز آمد و چون زنش را میخواست مسلمان شد تا زنش بر او حرام نگردد. پیامبر از او پرسید من را خواهی یا شویت را؟ صفیه گفت شویم را.

  32- ام حبیبه از زنان حضرت محمد دختر عباس بن عبدالمطلب، پیغمبر اورا به زنی خواست، عباس گفت یا رسول الله او با تو شیر خورده است.

  33- جمره از زنان حضرت محمد دختر حارث بن ابی حارثه، محمد اورا از حارث بخواست، حارث به دروغ به پیامبر گفت بدن او پیسی دارد و تورا شایسته نیست.

  سایر موارد موجود در تاریخ

  34- محمد زنی که نامی از وی باقی نمانده است طلاق داد زیرا وی چشم چرانی میکرد و به مردانی که از مسجد خارج میشدند زیر چشمی نگاه میکرد.

  تاریخ طبری جلد .39 برگ 187

  35 - محمد زنی را به دلیل اینکه وی جذام داشت طلاق داد.

  تاریخ طبری جلد .39 برگ 187

  36- ملائکه دختر کعب به مدت کوتاهی با محمد ازدواج کرد، عایشه از وی پرسید آیا میخواهی شوهری داشته باشی که شوهر قبلی تورا کشت؟ وی به خدا از محمد پناه برد و محمد وی را طلاق داد.

  تاریخ طبری جلد .39 برگ 165

  37- شنباء از زنان حضرت محمد دختر عمر الغفریه، مردم قبیله او با قبیله بنی قریظه هم پیمان بودند، وقتی ابراهیم فرزند محمد مرد؛ وی به محمد گفت اگر تو پیامبر راستینی میبودی فرزندت نمی مرد. محمد بعد از اینکه با او همبستر شد وی را طلاق داد.

  تاریخ طبری جلد .9 برگ 136

  38- ملائکه از زنان حضرت محمد دختر داوود زن دیگری بود که با محمد ازدواج کرد اما پس از اینکه فهمید محمد پدرش را کشته است، از وی جدا شد.

  تاریخ طبری جلد .39 برگ 165

  39- عمره از زنان حضرت محمد دختر یزید که محمد وی را طلاق داد زیرا وی به جذام مبتلا شده بود.

  تاریخ طبری جلد .39 برگ 188

  مجلسی حیات القلوب یا زندگی حضرت محمد، جلد دوم، صفحه 597

  40- سناء از زنان حضرت محمد بنت سفیان، محمد مدت کوتاهی با او ازدواج کرد.

  تاریخ طبری جلد .39 برگ 188


  41- احدایث ضعیفی خبر از ازدواج محمد با عمره نیز ازدواج کرده بود.

  ابن ماجه جلد .3:2054 برگ 233 جلد .3:2030 برگ 226

  42- دختر الجهال برای مدت کوتاهی با محمد ازدواج کرد.

  صحیح بخاری جلد .7:181 برگ 131132


  43- دوبه از زنان حضرت محمد دختر امیر. از طایفه سعسعه

  44- عماره یا عمامه از زنان حضرت محمد دختر حمزه، از طایفه قریش، هاشم.

  45- شینیا دختر سالت زنی دیگر بود که محمد قصد ازدواج با وی را داشت اما قبل از اینکه به این خواسته خود بخواهد عمل کند از دنیا رفت.

  مجلسی، حیات القلوب یا زندگی حضرت محمد، جلد دوم صفحه 597
  46- تکانه از زنان حضرت محمد نام زنی دیگر است که مجلسی در مورد وی نوشته است دختر سیاهپوستی بود که "مقدوس" پادشاه مصر همچون ماریه قبطیه به محمد هدیه داده بود. محمد ابتدا او را آزاد کرد و سپس وی را به عقد ازدواج خود در آورد. بعد از درگذشت محمد عباس با او ازدواج کرد.

  مجلسی، حیات القلوب یا زندگی حضرت محمد، جلد دوم صفحه 597

  پاسخحذف
 5. من به آخوند حق میدهم که سعی کند با مغلطه و سفسطه نوشته های شما را بی اعتبار کند چون شما دارید به کسب کار آنها صدمه میزنید ولی این مزدوران رژیم آخوندی را من نمیتوانم ببخشم . این سؤال همیشه ذهن مرا مشغول کرده که با شما در میان میگذارم. پیغمبر اسلام با عایشه ٩ ساله ازدواج میکند و آیه میآورد سوره احزاب آیه ٥٣ : « پس از وفات پیغمبر هیچگاه زنانش را به نکاه خود درنیاورید .. » وقتی محمد میمیرد عایشه حدود ١٨ سال دارد تازه در سن ازدواج . سؤال من اینه که عایشه که از سن ٩ سالگی با سکس آشنا شده و به غیر از یک شب که با صفوان بن المعطل گذرانده بقیه ٩ سال را با یک مردی که ٤٥ سال از خودش بزرگتر بوده گذزانده آیا عایشه به چه جرمی و برای چه باید بقیه عمر را از ازدواج محروم بماند آیا مثل خدیجه زن اول پیغمبر غلامی مانند زید بگیرد و با آن بچه درست کند بهتر است یا عایشه با یک مرد دلخواه خود ازدواج کند بهتر است ؟ به نظر شما کدام بهتر است ؟ درود بر شما که کارتان درسته و زدی روی خال ، مشگل اساسی ما این دین و خرافات دینی است که از مردی (پیغمبر) که اصولأ بچه دار نمیشد ، بچه درست میکنند و در ته چاه ترشی میگذارند که هر موقع لازم داشته باشند در بیاورند و تازه تازه استفاده کنند. در قدیم چون در زمستان سبزی و سیر و اینها وجود نداشت در تابستان ترشی میگذاشتند که در زمستان استفاده میکردند در واقع ضعف و نا آگاهی مردم قدیم بود که مبادرت به ترشی گذاشتن میشد و من در تعجب هستم که خدای قادر متعال اسلام چرا نمیتواند هر موقع بخواهد یک امام زمان درست کند و تازه اینهمه امام هم که درست کرده آیا جز خوردن و ک... و آدم کشتن کار دیگری هم کرده اند؟ همان عینکی که اکثر آقایان به چشم میزنند و بدون آن قادر به دیدن بیستند و برق و رادیو و ماشین و همه همه را هم که این کافران درست کرده اند مطابق آیه ٤ سوره محمد باید به وسیله مؤمنان گردن زده شوند. سوره محمد آیه ٤ : « شما مؤمنان چون با کافران روبرو شوید باید آنها را گردن زنید تا آنگاه که از خون ریزی بسیار دشمن را از پا در آورید...» سخن آخرم به آخوند ها و مزدور های آنهاست لطفأ خوب توجه کنید بوی گنده اسلام ناب محمدی بد جوری بلند شده و تمام دنیا را گرفته دیگر با مغلطه و سفسطه و اینها نمیتوان جلو بوی گندش را گرفت به این خاطر تلاش شما بیفایده و بی نتیجه بوده و بهتر است که تا دیر نشده در فکر کار دیگر باشید.

  پاسخحذف

برچسب‌ها

حضرت-محمد (13) زنان-حضرت-محمد (12) زنان-محمد (12) نقد-زندگی-حضرت-محمد (12) نقد-قرآن (11) نقد-قران (6) امام-علی (2) توضیح-المسائل-امام-خمینی (2) حفصه (2) رساله (توضیح المسائل) امام خمینی (2) ماریه-قبطیه (2) محمد بن عبدالله (2) آلبرت-انيشتن (1) آیا حضرت محمد معصوم بوده است؟ (1) احکام شرعی (1) اختیار-در-قران (1) اسامی قرانی (عربی) دختران و پسران (مونث و مذکر) (1) استجابت دعا (1) اشکالات علمی در قران (1) اعجاز-قرآن (1) ام حبیبه (1) ایات-متضاد-در-قران ، تضاد-در-قران (1) باروخ بندیک اسپینوزا (1) برتراند راسل (1) برده داری (1) برده داری (خرید و فروش انسان) در اسلام و قران (1) برده داری در اسلام و قرآن (1) برده داری-در-قرآن (1) بـاور هـای دیـنـی (1) تاریخ طبری (تاریخ الرسل و الملوک) (1) ترس (1) ترور (1) ترور و کشتار در صدر اسلام (1) تفسیر قرآن (1) تناقضات قرآن ، ناسخ و منسوخ در قرآن (1) تناقضات-در-قران، ناسخ-و-منسوخها-در-قران، ایات-متشابه (1) توضیح_المسائل (1) توهین و فحاشی در قرآن (1) جان-لنون (1) جهنم (1) جهنم در قرآن (1) جهنمیان (1) جویریه (1) حدود اسلامی (1) حدیث امام صادق، حدیث امام باقر، حدیث امام رضا، حدیث امام کاظم ، حدیث حضرت امام علی، حدیث حضرت محمد (1) حضرت محمد و کنیزش ماریه و آیات نازله در قرآن (1) حضرت-علی (1) حلال و حرام در اسلام (1) حمله اعراب به ایران ، انگیزه اعراب در حمله به ایران ،جنگ جلولا و نهاوند (1) خالد بن ولید بن مغیره مخزومی ملقب‌ به «سیف الله» (1) خدا در نگاه گرسنگان (1) خدا و ترس (1) خدیجه (1) خلفای-راشدین (1) دستور قتل (1) دين آبا و اجدادي (1) دینداری (1) رابرت گرین اینگرسول ، احمد کسروی ، سم هریس ، ویکتور هوگو ، نیچه ، برتراند راسل ، آلبرت انیشتن (1) رساله امام خمینی (1) رساله-امام-خمینی (1) روحانيون (1) ریحانه (1) ریچارد داوکینز (1) زن-در-اسلام (1) زنان حضرت محمد ( صفیه ) (1) زینب (1) سر بریدن در اسلام (1) سهم الارث در قران و اسلام (1) سوده (1) سوره-احزاب (1) سوره-تحریم (1) سوره‌ های قرآن (1) صادق هدايت (1) صدر اسلام ، حضرت محمد ، حضرت علی،ابوبکر،عثمان،سقیفه بنی ساعد،ایات شیطانی،کشتار اقوام یهود (1) صدر-اسلام (1) عایشه (1) عدالت آسمانی (1) علائم ظهور امام زمان در احادیث (1) فرانسوا ماری آروئه ، ولتر (1) فروع دین اسلام (1) فضایل روحی و فضایل عقلی (1) قانون مجازات اسلامی (1) قبایل-یهودی (1) قرآن (1) قرآن . سوره تبت (1) قرآن و زنان حضرت محمد (1) قران-و-زنان-حضرت-محمد (1) كاريكاتور (1) كاريكاتور عصبانيت موسي (1) ماریه (1) مذهب (1) مساحقه (1) معجزه اسلام (1) معجزه-قرآن (1) میمونه (1) نام-زنان-حضرت-محمد (1) نام-زنان-محمد (1) نفد-قرآن (1) نقد زندگی تاریخی امام علی ،نقش امام علی در کشتار و ترور مخالفان (1) نقد زندگی تاریخی حضرت محمد (1) نقد قرآن در محور حدیث (1) نقد-سوره-آل-عمران (1) نگاهی به عملکرد ادیان توحیدی (1) همجنس گرایی اقایان (1) همجنس گرایی بانوان (1) همخوابی زن و مرد نامحرم (1) هوشمندانه سؤال كنید (1) هوگو ، موري ،‌ توخلسكي ، مارتين ترمان ،‌هاوس ، تامس هاكسلي ، چگوارا ، تاگور ، داروين ، (1) وحشت (1) وعده بهشت (1) ولتر،اسپینوزا (1) يك آتئيست در ميان مسلمانان (1) پسر-حضرت-محمد (1) پیدایش شعوبیه ، ( حزب شیعه ) زندیق ، (1) ژان پل سارتر (1) کاریکاتور (1) کاریکاتور ( ظهور امام زمان ) (1) کاریکاتور حضرت محمد (1) کشتار در اسلام (1) کشتار-صدر-اسلام (1) کعبه (1)