۱۶ مرداد ۱۳۸۹

حکم معالجه انسان نامحرم مطابق رساله (توضیح المسائل) امام خمینیمطابق رساله (توضیح المسائل) امام خمینی حکم معالجه انسان نامحرم چیست؟

اگر مرد براى معالجه زن نامحرم ناچار باشد كه او را نگاه كند و دست به بدن او بزند اشكال ندارد، ولى اگر با نگاه كردن بتواند معالجه كند نبايد دست به بدن او بزند و اگر با دست زدن بتواند معالجه كند نبايد او را نگاه كند. (توضیح المسائل) (رساله امام خمینی ، مساله 2441)
حکم معالجه انسان نامحرم مطابق رساله (توضیح المسائل) امام خمینی
اگر انسان براى معالجه كسى ناچار شود كه به عورت او نگاه كند، بنابر احتياط واجب بايد آئينه را در مقابل گذاشته و در آن نگاه كند ولى اگر چاره‏اى جز نگاه كردن به عورت نباشد اشكال ندارد. (توضیح المسائل) (رساله امام خمینی ، مساله 2442)


هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر