۳۱ مرداد ۱۳۸۹

سوره‌ های قرآن
فهرست سوره‌های قرآن:

  • ترتیب نزول سوره‏‌ها بر طبق روایت ابن عباس و تکمیل آن مطابق روایت جابر بن زید، با تصحیح از روی چند نسخه‌‏ مختلف آمده است.

ردیف        نام سوره         شمار آیه‌ ها         ترتیب نزول        محل نزول
۱فاتحه۷۵مکه
۲بقره۲۸۶۸۷مدینه
۳آل عمران۲۰۰۸۹مدینه
۴نساء۱۷۶۹۲مدینه
۵مائده۱۲۰۱۱۳مدینه
۶انعام۱۶۵۵۵مکه
۷اعراف۲۰۶۳۹مکه
۸انفال۷۵۸۸مدینه
۹توبه۱۲۹۱۱۴مدینه
۱۰یونس۱۰۹۵۱مکه
۱۱هود۱۲۳۵۲مکه
۱۲یوسف۱۱۱۵۳مکه
۱۳الرعد۴۳۹۶مدینه
۱۴ابراهیم۵۲۷۲مکه
۱۵حجر۹۹۵۴مکه
۱۶نحل۱۲۸۷۰مکه
۱۷اسراء۱۱۱۵۰مکه
۱۸کهف۱۱۰۶۹مکه
۱۹مریم۹۸۴۴مکه
۲۰طه۱۳۵۴۵مکه
۲۱انبیاء۱۱۲۷۳مکه
۲۲حج۷۸۱۰۴مدینه
۲۳مؤمنون۱۱۸۷۴مکه
۲۴نور۶۴۱۰۳مدینه
۲۵فرقان۷۷۴۲مکه
۲۶شعراء۲۲۷۴۷مکه
۲۷نمل۹۳۴۸مکه
۲۸قصص۸۸۴۹مکه
۲۹عنکبوت۶۹۸۵مکه
۳۰روم۶۰۸۴مکه
۳۱لقمان۳۴۵۷مکه
۳۲سجدة۳۰۷۵مکه
۳۳احزاب۷۳۹۰مدینه
۳۴سبأ۵۴۵۸مکه
۳۵فاطر۴۵۴۳مکه
۳۶یس۸۳۴۱مکه
۳۷صافات۱۸۲۵۶مکه
۳۸ص۸۸۳۸مکه
۳۹زمر۷۵۵۹مکه
۴۰غافر۸۵۶۰مکه
۴۱فصلت۵۴۶۱مکه
۴۲شوری۵۳۶۲مکه
۴۳زخرف۸۹۶۳مکه
۴۴دخان۵۹۶۴مکه
۴۵جاثیة۳۷۶۵مکه
۴۶احقاف۳۵۶۶مکه
۴۷محمد۳۸۹۵مدینه
۴۸فتح۲۹۱۱۲مدینه
۴۹حجرات۱۸۱۰۷مدینه
۵۰ق۴۵۴۳مکه
۵۱ذاریات۶۰۶۷مکه
۵۲طور۴۹۷۶مکه
۵۳نجم۶۲۲۳مکه
۵۴قمر۵۵۳۷مکه
۵۵الرحمن۷۸۹۷مدینه
۵۶واقعه۹۶۴۶مکه
۵۷حدید۲۹۹۴مدینه
۵۸مجادله۲۲۱۰۶مدینه
۵۹حَشر۲۴۱۰۱مدینه
۶۰ممتحنه۱۳۹۱مدینه
۶۱صف۱۴۱۱۱مدینه
۶۲جمعه۱۱۱۰۹مدینه
۶۳منافقون۱۱۱۰۵مدینه
۶۴تغابن۱۸۱۱۰مدینه
۶۵طلاق۱۲۹۹مدینه
۶۶تحریم۱۲۱۰۸مدینه
۶۷ملک۳۰۷۷مکه
۶۸قلم۵۲۲مکه
۶۹حاقه۵۲۷۸مکه
۷۰معارج۴۴۷۹مکه
۷۱نوح۲۸۷۱مکه
۷۲جن۲۸۴۰مکه
۷۳مزمل۲۰۳مکه
۷۴مدثر۵۶۴مکه
۷۵قیامه۴۰۳۱مکه
۷۶انسان۳۱۹۸مدینه
۷۷مرسلات۵۰۳۳مکه
۷۸نبأ۴۰۸۰مکه
۷۹نازعات۴۶۸۱مکه
۸۰عبس۴۲۲۴مکه
۸۱تکویر۲۹۷مکه
۸۲انفطار۱۹۸۲مکه
۸۳مطففین۳۶۸۶مکه
۸۴انشقاق۲۵۸۳مکه
۸۵بروج۲۲۲۷مکه
۸۶طارق۱۷۳۵مکه
۸۷اعلی۱۹۸مکه
۸۸غاشیه۲۶۶۸مکه
۸۹فجر۳۰۱۰مکه
۹۰بلد۲۰۳۵مکه
۹۱شمس۱۵۲۶مکه
۹۲لیل۲۱۹مکه
۹۳ضحی۱۱۱۱مکه
۹۴شرح۸۱۲مکه
۹۵تین۸۲۸مکه
۹۶علق۱۹۱مکه
۹۷قدر۵۲۵مکه
۹۸بینه۸۱۰۰مدینه
۹۹زلزال۸۹۳مدینه
۱۰۰عادیات۱۱۱۴مکه
۱۰۱قارعة۱۱۳۰مکه
۱۰۲تکاثر۸۱۶مکه
۱۰۳عصر۳۱۳مکه
۱۰۴همزه۹۳۲مکه
۱۰۵فیل۵۱۹مکه
۱۰۶قریش۴۲۹مکه
۱۰۷ماعون۷۱۷مکه
۱۰۸کوثر۳۱۵مکه
۱۰۹کافرون۶۱۸مکه
۱۱۰نصر۳۱۰۲مدینه
۱۱۱مسد۵۶مکه
۱۱۲اخلاص۴۲۲مکه
۱۱۳فلق۵۲۰مکه
۱۱۴ناس۶۲۱مکه- نقد زندگی تاریخی حضرت محمد 
- جن در قرآن و اسلام 
- تناقضات قران
- آیا حضرت محمد معصوم بوده؟
 
 
 
 

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر