۱۸ مرداد ۱۳۸۹

کافران و مومنان
« مشکل من با کافرانی نیست که همه را به کیش خود می پندارند،بلکه با »
« مومنانی است که همه را به کیش خود وادار میدارند ! »
کافران و مومنان


- نقد زندگی تاریخی حضرت محمد 
- جن در قرآن و اسلام 
- تناقضات قران
- آیا حضرت محمد معصوم بوده؟
 
 
 
 

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر