۱۸ مرداد ۱۳۸۹

کتاب مقدساز کسی که کتابخانه دارد و کتابهای زیادی میخواند نباید هراسید
از کسی باید ترسید که تنها یک کتاب دارد و آن را مقدس می پندارد ....
« نیچه »

کتاب مقدس


- نقد زندگی تاریخی حضرت محمد 
- جن در قرآن و اسلام 
- تناقضات قران
- آیا حضرت محمد معصوم بوده؟
 
 
 
 

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر