۱۶ مرداد ۱۳۸۹

حکم افضا مطابق رساله (توضیح المسائل) امام خمینی


افضا یعنی چه؟

افضا یعنی پاره شدن بافت های حائل میان واژن و مقعد بر اثر فشار زیاد حاصل از نزدیکی با دختر بچه نابالغ.
هر دو راه زن که پیش و پس است یکی گردانیدن . (منتهی الارب ) (آنندراج ) (لغت نامه دهخدا)

مطابق رساله (توضیح المسائل)  امام خمینی حکم افضا (افضا یعنی پاره شدن بافت‌های حایل میان واژن و مقعد) چیست ؟

حکم افضا  مطابق رساله (توضیح المسائل)  امام خمینی


هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر