۱۰ مرداد ۱۳۸۹

خشونت در قرآن1 - بکشید در راه خدا که خدا  به گفتار و کردار خلق شنوا و داناست. ( قرآن . سوره بقره . 244)

2 - شما ای اهل ایمان کافران را بکشید و با آنان کارزار کنید تا خدا آنان را بدست شما عذاب کند و خوار گرداند. (قرآن . سوره توبه . 14) 

3 - آنان در دین شما تمسخر و طعن زنند ، آنان را بکشید  که انان را سوگند استواری نیست ، تا از ترس شمشیر از طعن زدن به اسلام بس کنند. ( قرآن . سوره توبه . 12)

خشونت در قرآن
4 - و مرد و زن دزد را به سزاى آنچه كرده‏ اند دستشان را به عنوان كيفرى از جانب خدا ببريد و خداوند توانا و حكيم است. (قرآن . سوره مائده . آیه 38)

5 -  دوست دارند همچنان که خود به راه کفر میروند شما نیز کافر شوید تا برابر گردید. پس با هیچ یک از آنان دوستی مکنید تا آنگاه که در راه خدا مهاجرت کنند. و اگر سر باز زدند در هرجا که آنها را بیابید بگیرید و بکشید و هیچ یک از آنها را به دوستی و یاری برمگزینید. (قرآن . سوره النساء . آیه 89)

6 - خدا جان و مال اهل ایمان را به بهای بهشت خریداری کرده ، آنها که در راه خدا جهاد کنند و دشمنان دین را به قتل رسانند و یا خود کشته شوند. (قرآن . سوره توبه . 111)

7 - ای اهل ایمان  هر که از اهل کتاب ( یهودی و نصاری ) که ایمان به خدا و روز قیامت نیاورده و آنچه را خدا و رسولش حرام کرده ، حرام نمیدانند بکشید تا آنگاه با ذلت تواضع به اسلام جزیه دهند. ( قرآن . سوره توبه .29)

خشونت در قرآن
8 - هرجا که آنها را بیابید بکشید و از آنجا که شما را رانده اند، برانیدشان، که فتنه از قتل بدتر است. و در مسجد الحرام با آنها مجنگید مگر آنکه با شما بجنگند. و چون با شما جنگیدند بکشیدشان که  این است پاداش کافران. (قرآن . سوره بقره . آیه 191 )

9 - و آنگاه را که پروردگارت به فرشتگان وحی کرد: من با شمایم. شما مومنان را به پایداری وادارید. من در دلهای کافران بیم خواهم افکند. بر گردنهایشان بزنید و انگشتانشان را قطع کنید. (قرآن . سوره الانفال . آیه 12)

 
10 - ای اهل ایمان با کافران از هر که به شما نزدیک تر است شروع کنید و انان را بکشید ، و باید کفار در شما درشتی و نیرومندی و قوت پایداری حس کنند و بدانید که خدا همیشه یار پرهیزکاران است. (قرآن . سوره توبه .آیه 123)

 11 - پس چون ماههاي حرام به سر آمد  آنگاه مشركان را هر جا يافتيد به قتل رسانيد. و آنها را دستگير و محاصره كنيد. و هر سو در كمين آنها باشيد. چنانچه توبه كردند و نماز به پاي داشتند و زكات دادند پس از آنها دست بداريد. كه خدا آمرزنده و مهربان است. (قرآن . سورهُ توبه . آیه 5)

12 - چون با کافران روبرو شديد، گردنشان را بزنید. و چون آنها را سخت فرو فکنديد، اسيرشان کنيد و سخت ببنديد. آنگاه يا به منت آزاد کنيد یا به فدیه. تا آنگاه که جنگ به پايان آيد. و اين است حکم خدا. و اگر خدا ميخواست از آنان انتقام ميگرفت، ولی خواست تا شمارا به یکدیگر بیازماید. و آنان که در راه خدا کشته شده اند اعمالشان را باطل نميکند. (قرآن . سوره محمد .آيه 4)

خشونت در قرآن
13 - اگر در راه خدا کشته شوید در آن جهان به رحمت و آمرزش خدا نائل شوید و ان بهتر از هر چیزیست که در حیات دنیا در حیات دنیا برای خود فراهم توان آورد. (قرآن . سوره  آل عمران. آیه 157)

14 - ای مؤمنان کافران را بکشید که در زمین فتنه و فساد دیگری نماند و آئین همه دین خدا گردد. (قرآن . سوره انفال .آیه 39)


15 - اینان لعنت شدگانند. هرجا یافته شوند باید دستگیر گردند و به سختی کشته شوند. (قرآن . سوره احزاب .آیه 61)

16 - مؤمنان باید در راه خدا ، آنان را که حیات مادی دنیا را بر آخرت برگزیدند بکشند و هر کس در جهاد در راه خدا کشته شد و یا فاتح گردید زود باشد که او را در بهشت ابدی اجری عظیم دهیم ( قرآن . سوره نساء .آیه 74)

17 - اهل ایمان در راه خدا و کافران در راه شیطان میجنگند ، پس شمامؤمنان با دوستان شیطان قتال کنید که مکر و سیاست شیطان بسیار سست و ضعیف است .(قرآن . سوره نساء .آیه 76)

18 - و آن گروه از مشرکان را ( از یهودان ) که پشتیبان و کمک مشرکان بودند خدا از حصار و سنگرهاشان فرود آورد و در دلشان از شما مسلمین ترس افکند تا آن گروهی از آنها را به قتل رسانیده و گروهی را اسیر گردانیدند (قرآن . سوره احزاب .آیه 26)

19 - ای مؤمنان نه شما بلکه خدا کافران را کشت و ای رسول چون تیری افکندی نه تو بلکه خدا افکند.(قرآن . سوره انفال .آیه 17)

خشونت در قرآن
20 - ای کشته باد انسان چرا تا این حد کفر میورزد. ( قرآن . سوره عبس .آیه 17)

21 - همانا کیفر آنان که با خدا و رسول او به جنگ برخیزند و در زمین به فساد کوشند جز این نباشد که انها را به قتل رسانند یا به دار کشند و یا دست و پایشان به خلاف ببرند ، یا با نفی بلد و تبعید از سرزمین صالحان دور کنند ، این ذلت و خواری عذاب دنیوی انهاست و اما در آخرت باز در دوزخ به عذابی بزرگ معذب خواهند بود. ( قرآن . سوره مائده .آیه 33)

22 - اگر در راه خدا کشته شوید به سوی خدا گردآورده میشوید. ( قرآن . سوره آل عمران .آیه 158)

23 - ای کسانی که ایمان آورده اید، مشرکان نجسند و از سال بعد نباید به مسجد الحرام نزدیک شوند، و اگر از بینوایی میترسید، خدا اگر بخواهد به فضل خوش بی نیازتان خواهد کرد. زیرا خدا دانا و حکیم است. (قرآن . سوره التوبه .آیه 28)

24 - و یهود و نصاری گفتند مسیح پسر خداست این سخنان را که اینها بر زبان میرانند خود را به کیش کافران مشابه میکنند ، خدا آنان را بکشد.( قرآن . سوره توبه . آیه 30)
- نقد زندگی تاریخی حضرت محمد 
- جن در قرآن و اسلام 
- تناقضات قران
- آیا حضرت محمد معصوم بوده؟
 
 
 
 

۶ نظر:

 1. دوست دارند همچنان که خود به راه کفر میروند شما نیز کافر شوید تا برابر گردید. پس با هیچ یک از آنان دوستی مکنید تا آنگاه که در راه خدا مهاجرت کنند. و اگر سر باز زدند در هرجا که آنها را بیابید بگیرید و بکشید و هیچ یک از آنها را به دوستی و یاری برمگزینید. (قرآن . سوره النساء . آیه 89)

  پاسخحذف
 2. قران خیلی از مطالبش افکار خود محمد بوده اسلام یعنی زور حضرت محمد چندتا معجزه داشته؟؟؟ کجای قران نوشته محمد رفت به معراج؟؟؟عیسی و موسی از زمانی که میخواستن به دنیا بیان همهش معجزه بوده محمد پیغمبر دروغین بوده.چرا موسی و عیسی جنگ نکردن؟؟خداوند در همه چیز مطلق هست زیبایی. عدالت.خوبی.....من با قرآن مخالف نیستم با دین اسلام مخالفم قرآن رو که بخونی از موسی گفته از عیسی گفته از لقمان گفته پیغمبر هر چیزی که به نفع خودش بوده به قران اضافه کرده دین معنی نداره انسانیت مهم هست.این کعبه که میرن فکر میکنید چیه؟؟یه بت هست که آدم های جاهل میرن دورش می چرخن خدا تو وجودانسان هست خدا خونه داره؟؟خدا یه حس هست. این قانون و مقرراتی که محمد آورده افکار خودش بوده نه خداکسی که دختر 9 ساله رو به عقد خودش در آورده پیغمبر نبوده غیر از جنگ و خون ریزی دیگه چی کار کرده؟؟

  پاسخحذف
 3. خوب است که بخداایمان داری اگر واقعاًبه الله ج ایمان داری پس به پیامبربزرگواراسلام نیزایمان بیاوروتوبه کن ازچیزی که نوشته اید. الله داناوبینااست محمدبودکه انسانیت رابه انسانهانشان دادالبته آن چیزی راکه خداوندبه اوگفته به ماانسانها رسانیده است. دخترنه ساله درآن وقت نه ساله امروز نبوددرآن زمان همه انسانهاباانسانهای امروزتفاوت زیادی داشتند.مطالعه نماییدبازپی خواهیدبرد. هم چنان اگرمحمدپیامبردروغین میبودخداوندخودش دین اسلام رااینقدرکامل وکاملترنمیساخت. امیدوارم تاتوبه نموده به الله ج وپیامبرانش که همه درادوارمختلف جهت رهنمایی ماانسانهابرگزیده شده اندایمان کامل بیاورید. ومن الله توفیق

  پاسخحذف
  پاسخ‌ها
  1. بزا مثل خودت بنویسم خدایی خیلی نفهمی تمدن ایران و بخون انسانیت و محمد اورد؟ زهی خیال باطل

   حذف
 4. بیش از600مورددرقران مجید فقط کلمه رحمت ورحمان ورحیم ودیگرمشتقات ان بکاررفته وکلمه غلظت و خشونت فقط 3 بارامده اینهمدرمقابل متجاوزان به حقوق انسان وحقیقت . گزینش یک ایه بدون درنظرگرفتن ایات قبل وبعد موجب برداشت نادرست وگمراه کردن خود ودیگران میشود که این خودگناهی نابخشودنی است .ناچارا"من نیزبااستنادبه ایه190بقره سه قیدی راکه به قول شمابرای خشونت امده بیان میکنم.1- مسلمانان درراه خدابجنگندنه برای دنیاطلبی وغنیمت یابی 2- مسلمانان باکسانی بجنگند که برای پیکارباایشان امدندنه کسانی که سرجنگ باانهاندارند.3-مسلمانان بههیچکس تجاوز روا ندارند.یعنی زنان کودکان پیران وکسانی که اهل جنگ نیستند همه رامحترم شمارند.

  پاسخحذف
 5. آخه یابو وقتی اون ناشناس بالایی دین تو را قبول نداره خوب دیگه توبه اش چیه وقتی میگه قرآن دروغه محمد کلاه بردار یعنی جنابعالی با دینت برای اون هیچ معنی نداره حالا تو تا صبح بگو دین من کاملترینه
  چه از خود راضی هم هستن این مسلمان های نادان

  پاسخحذف